Μισό...

Ωρολόγιο Πρόγραμμα

Οι καθημερινές ρουτίνες, τα “τυπικά”, λειτουργούν κατά κανόνα καθησυχαστικά. Βοηθούν τα παιδιά να γνωρίζουν τι να περιμένουν και πώς να εξηγούν τον κόσμο που τα περιβάλλει.

09:00-09:30:
Ελεύθερο παιχνίδι στις εκπαιδευτικές γωνίες
09:30-09:45:
Πρωινό γεύμα
09:45-10:00:
Ελεύθερο παιχνίδι στις εκπαιδευτικές γωνίες
10:15-11:15:
Δραστηριότητα (1η οργανωμένη δραστηριότητα-διερευνήσεις με βάση το ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ ή εργαστήρια δεξιοτήτων)
11:15-12:00:
Διάλειμμα στην Αυλή-Παιχνίδια
12:00-12:30:
Δραστηριότητα (2η οργανωμένη δραστηριότητα-διερευνήσεις με βάση το ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ ή εργαστήρια δεξιοτήτων)
12:30-13:00:
Μεσημεριανό γεύμα
13:00-13:15:
Ανάγνωση παραμυθιών - αναστοχασμός – ανατροφοδότηση ομάδας για την επόμενη μέρα

Δυνατότητα επέκτασης ωραρίου

13:30-14:30:
Φιλαναγνωσία και δημιουργική γραφή – εκπαιδευτικά παιχνίδια
14:30-15:30:
Sensory Play – Messy Play
15:30-16:00:
Ελεύθερο παιχνίδι – αποχώρηση παιδιών
παιδιά γύρο απ την εκπαιδευτικό

Γνωρίστε μας

Θα χαρούμε πολύ να σας γνωρίσουμε από κοντά!

Ξεκινήστε τώρα
Back to top