Μισό...

Δήλωση προσβασιμότητας

Το Ιδιωτικό Νηπιαγωγείο Ελένη Κούτικα "Παραμυθένιο Νηπιαγωγείο" έχει επενδύσει σημαντικούς πόρους για να διασφαλίσει ότι ο ιστότοπός του είναι πιο εύκολος στη χρήση και πιο προσιτός για άτομα με αναπηρίες, με την πεποίθηση ότι κάθε πρόσωπο έχει το δικαίωμα να ζει με αξιοπρέπεια, ισότητα, άνεση και ανεξαρτησία.

Η παρούσα δήλωση προσβασιμότητας εφαρμόζεται στον ιστότοπο paramithenio-reth.gr.

Κατάσταση συμμόρφωσης

  1. Ο οικείος ιστότοπος δημιουργήθηκε έχοντας προσέγγιση Responsive Design δίνοντας έτσι την ευελιξία να προβάλλεται βέλτιστα και να είναι πλήρως προσβάσιμος από οποιαδήποτε συσκευή, προσαρμόζοντας το περιεχόμενό του σε οποιαδήποτε μεγέθους οθόνη που προβάλλεται προσφέροντας έτσι μία καλή εμπειρία στον/στην χρήστη του.
  2. Ο Ιστότοπος του paramithenio-reth.gr προσδοκά να ικανοποιήσει ή και να ξεπεράσει τις απαιτήσεις και τις Κατευθυντήριες Οδηγίες περί Προσβασιμότητας του Διαδικτυακού Περιεχομένου 2.0 και τα Κριτήρια Επιτυχίας Επιπέδου ΑA (Web Site Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 Level AA Success Criteria). Επίσης, ο παρών Ιστότοπος συνάδει μερικώς και με τα εφαρμοστέα κριτήρια του προτύπου WCAG 2.1 κριτήρια επιτυχίας επιπέδου απλού Α (Α) και διπλού Α (ΑΑ).

Επίσης στον ιστότοπο έχει ενσωματωθεί το εργαλείο Acc Toolbox - Accessibility Toolbar (προσφέροντας μία σειρά λειτουργιών προς χρήση για άτομα με αναπηρίες -συμπεριλαμβανομένων εκείνων με προβλήματα όρασης, ακοής, γνωστικής και κινητικής λειτουργίας). Με το συγκεκριμένο Widget, επιλύονται τα περισσότερα θέματα προσβασιμότητας για το Level AA του WCAG 2.1.

Κατάρτιση της παρούσας δήλωσης προσβασιμότητας

Η αξιολόγηση της συμμόρφωσης του ιστοτόπου προς τις απαιτήσεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και των οδηγιών WCAG 2.0 (Level A και Level AA) και WCAG 2.1 (Level A και Level AA) πραγματοποιήθηκε:

  • με αυτοαξιολόγηση διενεργηθείσα από τον υπευθυνο κατασκευαστή του ιστοτόπου paramithenio-reth.gr και
  • με την χρήση του εργαλείου Acc Toolbox - Accessibility Toolbar.

Η τελευταία αναθεώρηση της δήλωσης πραγματοποιήθηκε στις 01/09/2022.

Ενεργοποίηση του Μενού Προσβασιμότητας

Το μενού προσβασιμότητας του ιστοτόπου paramithenio-reth.gr μπορεί να ενεργοποιηθεί πατώντας τον συνδυασμό των πλήκτρων CTRL + F2 ακομα και κάνοντας κλικ στο εικονίδιο του μενού προσβασιμότητας που εμφανίζεται σε σημείο περιμετρικά της σελίδας. Αφού ενεργοποιήσετε το μενού προσβασιμότητας, περιμένετε λίγο για να φορτωθεί το μενού προσβασιμότητας στο σύνολό του.

Μη προσβάσιμο περιεχόμενο

Σύμφωνα με την περίπτωση (ε) της παρ. 3 του άρ. 37 του ν. 4727/2020, εξαιρείται το περιεχόμενο των ιστοτόπων τρίτων. Αυτή η περίπτωση αφορά σε ιστοτόπους τρίτων φορέων εκτός του paremithenio-reth.gr, που είναι προσβάσιμοι μέσω συνδέσμων.

Υποβολή παρατηρήσεων και στοιχεία επικοινωνίας

Το Ιδιωτικό Νηπιαγωγείο Ελένη Κούτικα "Παραμυθένιο Νηπιαγωγείο" και ο υπεύθυνος κατασκευαστής του ιστοτόπου paramithenio-reth.gr μεριμνά για τη συνεχή βελτίωση της προσβασιμότητας του ιστοτόπου, πάντα με την γνώμονα τη διασφάλιση της ισότιμης και απρόσκοπτης χρήσης από όλους, ανεξάρτητα από τις σωματικές ικανότητες ή την τεχνολογία που διαθέτουν.

Σε μια συνεχή προσπάθεια για συνεχή βελτίωση και αποκατάσταση τυχόν προβλημάτων προσβασιμότητας, σαρώνουμε τακτικά τον οικείο ιστότοπο για να εντοπίσουμε και να διορθώσουμε κάθε πιθανό εμπόδιο προσβασιμότητας στον ιστότοπο. Παρά τις προσπάθειές μας να κάνουμε όλες τις σελίδες και το περιεχόμενο στον ιστότοπο πλήρως προσβάσιμα, κάποιο περιεχόμενο ενδέχεται να μην έχει ακόμη προσαρμοστεί πλήρως στα αυστηρότερα πρότυπα προσβασιμότητας.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Εάν θέλετε να αναφέρετε ένα πρόβλημα προσβασιμότητας, έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή χρειάζεστε βοήθεια, επικοινωνήστε με το Ιδιωτικό Νηπιαγωγείο Ελένη Κούτικα "Παραμυθένιο Νηπιαγωγείο" ως εξής:

Email: paramnip@hotmail.com