Μισό...

Η φιλοσοφία μας

Το Παραμυθένιο Νηπιαγωγείο βασίζεται στην Αντλεριανή φιλοσοφία που έχει σαν σκοπό την βελτίωση της ανατροφής των παιδιών σε ένα υπεύθυνο και δημοκρατικό πλαίσιο

  • όπου η γνώση και η εμπειρία γίνονται χρήσιμα εργαλεία για όλους, μαθητές και εκπαιδευτικούς, και έξω από τα όρια του σχολείου.
  • όπου η ισοτιμία λειτουργεί ως κίνητρο συνεργασίας, σεβασμού και αποδοχής του ατόμου και των άλλων.
  • όπου η ενθάρρυνση ενισχύεται και ο φόβος υποχωρεί.
  • όπου το ενδιαφέρον για μάθηση αντικαθιστά την στειρότητα της αποστήθισης.
  • όπου η διαφορετικότητα σημαίνει ποικιλομορφία και η ομοιότητα δημιουργεί συνεκτικούς δεσμούς.
  • όπου το αίσθημα του ανήκειν είναι αμοιβαίο.
ζωγραφιστό δέντρο
παιδιά με τουβλάκια lego
παιδιά με βιβλία

Πρόγραμμα ομαλής προσαρμογής

Πρώτη φορά στο Σχολείο… Το πρώτο μεγάλο βήμα του παιδιού! Μία καινούρια αρχή! Τα συναισθήματα πολλά και έντονα τόσο για το παιδί όσο και για τους γονείς! Μία λεπτή ισορροπία που θα καθορίσει τη συνέχεια….

Το Πρόγραμμα Ομαλής Προσαρμογής που εφαρμόζουμε στο Σχολείο μας, δημιουργήθηκε με αγάπη και ιδιαίτερη προσοχή για κάθε νέο ξεκίνημα!

Οι γονείς είναι παρόντες και συμμετέχουν ενεργά στη διαδικασία με την καθοδήγηση των έμπειρων παιδαγωγών μας, με στόχο να επιτευχθεί μία ήπια και ομαλή προσαρμογή, χωρίς άγχος, μέσα από μελετημένα στάδια, ώσπου το παιδί να αποκτήσει μια δυνατή βάση σύνδεσης με την παιδαγωγό του!

Η ομαλή προσαρμογή χρειάζεται χρόνο, ειλικρίνεια, εμπειρία και ενσυναίσθηση. Η διάρκειά της προσαρμόζεται στη διαφορετικότητα του κάθε παιδιού.

παιδιά γύρο απ την εκπαιδευτικό

Γνωρίστε μας

Θα χαρούμε πολύ να σας γνωρίσουμε από κοντά!

Ξεκινήστε τώρα

Μέθοδοι διδασκαλίας

ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ

Η βιωματική μάθηση αποτελεί έναν εναλλακτικό τρόπο εκπαίδευσης που επεκτείνεται πέρα από τα θρανία, τα σχολικά βιβλία, τη μετωπική διδασκαλία και την απομνημόνευση. Στόχος της είναι να φέρει τον μαθητή σε άμεση επαφή με το αντικείμενο μάθησης, μέσα από την έρευνα, την εργασία πεδίου, την παρατήρηση, τις συνεντεύξεις, τα παιχνίδια ρόλων.

Η βιωματική μέθοδος επιδιώκει την ενεργό συμμετοχή των παιδιών στη μάθηση, θεωρώντας σημαντικές τις συναισθηματικές αντιδράσεις, τις ερωτήσεις και απορίες των μαθητών, οι οποίες συζητιούνται ελεύθερα στην τάξη. Επιπλέον, τα παιδιά δουλεύουν σε ομάδες, επικοινωνούν τα βιώματά τους, επεξεργάζονται από κοινού τις αντιδράσεις τους, θέτουν τους δικούς τους στόχους, εκφράζονται και δημιουργούν. Τέλος, τα παιδιά μαθαίνουν να προβληματίζονται και να αναρωτιούνται για την εμπειρία τους και να αναπτύσσουν την ικανότητα για κριτικό αναστοχασμό.

ΜΕΘΟΔΟΣ PROJECT

H μέθοδος Project ή, αλλιώς, Σχέδιο Εργασίας πρόκειται για διερευνήσεις θεμάτων που αναδύονται από τα ίδια τα παιδιά, τα οποία με την υποστήριξη του εκπαιδευτικού καθορίζουν την εξέλιξή τους. Η οργάνωση μιας μικρής έρευνας ή μελέτης, που συνήθως ξεκινάει από κάποιο αναδυόμενο ενδιαφέρον των παιδιών.

ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ

Η σημασία της εργασίας σε ομάδες έχει επισημανθεί από τον Piaget, ο οποίος υποστήριζε ότι ένας σπουδαίος παράγοντας για την ανάπτυξη της γνώσης είναι η κοινωνικοποίηση.

Έτσι η δημιουργία μικρών ομάδων εργασίας έχει σημαντικά πλεονεκτήματα, καθώς ευνοεί την ενεργό συμμετοχή κι ελεύθερη έκφραση όλων των παιδιών, ενισχύει τα αισθήματα αμοιβαιότητας και συνευθύνης, καλλιεργεί τις επικοινωνιακές και συνεργατικές δεξιότητες, ενώ δίνει τη δυνατότητα σε κάθε παιδί να αναλάβει ένα ρόλο ανάλογα με τις ικανότητές του, γεγονός που ενισχύει την αυτοεκτίμησή του.

ΠΑΙΓΝΙΩΔΗΣ ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Ειδικά στον χώρο της προσχολικής αγωγής, το παιχνίδι μπορεί να αναδειχθεί σε σπουδαίο μέσο μάθησης και διδασκαλίας. Πιο συγκεκριμένα, το παιχνίδι παρέχει τη δυνατότητα της επανάληψης και την ευκαιρία μάθησης μέσω της δοκιμής και του λάθους. Παράλληλα, τα παιδιά μέσα από το παιχνίδι αναπτύσσουν την έννοια των αιτιακών σχέσεων, τη δύναμη να διακρίνουν το διαφορετικό, να αναλύουν και να συνθέτουν, να φαντάζονται και να σχηματοποιούν.. Επίσης, στο παιχνίδι, τα παιδιά δημιουργούν, προβληματίζονται και επεκτείνουν δεξιότητες επιστημονικής διερεύνησης και κατανόησης εννοιών.

ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Στη διαθεματική προσέγγιση το περιεχόμενο της διδασκαλίας δεν αφορά ξεχωριστά μαθήματα, αλλά καταστάσεις μάθησης που προσεγγίζουν το περιεχόμενο της διδασκαλίας ως κάτι ενιαίο και αδιαίρετο.

Συγχρόνως, η διαθεματική διδασκαλία σχετίζεται με ορισμένη μέθοδο εργασίας, την οποία χαρακτηρίζουν τα ακόλουθα στοιχεία: οι μαθητές αυτενεργούν κατά τη διδασκαλία και η μάθηση αποβαίνει βιωματική. Χρησιμοποιείται η φυσική εποπτεία σε μεγάλο βαθμό και τα παιδιά μαθαίνουν μέσα από το δικό τους προβληματισμό